Hoppa till innehåll

Omplaceringar

Skicka ett mail till sekreterare@brittringen.se

Annonsen tas bort efter 3 månader om inte begäran om förlängd tid inkommit till till sekreteraren.

ANNONSREGLER

Information som behövs för annonsering:

  • Kattens namn och färg samt ev ems-kod
  • Kattens födelsedatum
  • Föräldrar till katten (namn + ems-kod)
  • Ev gjorda tester
  • En kort beskrivning av katten (frivilligt)
  • Mail eller annan önskad kontaktväg
  • Om katten är okastrerad skall det stå om den omplaceras till avel eller sällskap.