Hoppa till innehåll

 • Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse. Kontakta oss om du har några frågor.
 • Föreningen behandlar personuppgifter i form av namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Dessa personuppgifter är nödvändiga för att upprätta ett medlemsregister, kontakta medlemmar, kalla till årsmöte och bjuda in medlemmar till t.ex. träffar och föreläsningar.
 • Om medlemmen vill stå med på Brittringens hemsidas uppfödarregister, godkänner medlemmen att namn, adress, telefonnummer, bostadsort, mailadress, stamnamn samt ev. hemsidesadress står i registret, som är öppet för allmänheten.
 • Vid inträde i föreningen godkänner du att dina lämnade uppgifter lagras i form av medlemsförteckning och att dina uppgifter ibland kan behöva lämnas till tredje part, t.ex. för att kunna skicka ut priser vid tävlingar mm. Godkänner du inte detta behöver du meddela detta i din ansökan.
 • Personuppgifterna lagras i medlemsregistret i 1 år från att det årliga medlemskap tecknats.
  Om medlemskap inte förnyas och/eller medlemmen frånsäger sig medlemskap kommer personuppgifterna att raderas.
 • få tillgång till sina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.