Hoppa till innehåll

1975 väckte Elisabeth Raab Alvarsson, Maud Dickson och Rina Mathiessen liv i Brittringen, men från början hette klubben Nordiska Manx & Européringen. Britter och européer hade samma standard och tävlade under samma premisser, vilket inte alltid gagnade britterna som ofta var mer “typade” än europén.

År 1981 separerade man britten från europén och en ny standard skrevs. 1982 skrevs också en ny standard för europén. Några år senare bytte ringen namn till Brittringen och rasringen för europén heter numera Européringen.

Brittringen är en idéell förening och Sveriges äldsta rasring för britter.
Brittringen är öppen för alla. Om man är uppfödare oavsett förbund eller nationalitet men även för rena sällskapskattägare, de som planerar att skaffa en britt eller är intresserade av raserna BSH/BRI (brittiskt korthår)och/eller BLH/BRL (brittiskt långhår).

* verka för att öka intresse och kunskap om de båda syskonraserna brittiskt korthår och brittiskt långhår.

* verka för ett ökat samarbete mellan uppfödare och mellan uppfödare och intresserade.

* verka för ett ökat samarbete med övriga brittrasringar i Sverige och Norden.

* erbjuda medlemmarna möjlighet att delta på föreläsningar och kurser för ökad kunskap samt förmedla viktig information som berör våra raser bl.a. genom länkar eller artiklar på hemsidan eller fb-sidan för medlemmar.

* informera de som går i tankar att skaffa sig en britt vad kattägande innebär och vad som är viktigt att tänka på om man planerar att köpa en raskatt.

* informera om hälsofrågor och verka för en sund avel för våra britter.

* Informera om hur man sköter sin britt så den får ett så bra liv som möjligt.

* stödja och hjälpa de som är nya som uppfödare och förmedla mentorskap till de som önskar en sådan kontakt.

* ha en öppen och levande dialog med våra medlemmar för att i möjligaste mån tillvarata medlemmarnas intressen och för att kunna utveckla vår förening.

* arbeta för att höja alla katters status.